برچسب: نظام اسلامی

ماهیت و الزامات مواجهه با نظام آمریکا در اندیشه امام خمینی(ره)

یادداشتی از حجت‌الاسلام محمد عابدی عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

عرصه خصوصی شهروندان در نظام اسلامی به چه میزان است؟

نوشتاری از حجت الاسلام دکتر سیدکاظم سیدباقری مدیر گروه سیاست پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

تأثیر ساختار نظام‌های سیاسی بر استفاده از ظرفیت مردم

گفتگو با حجت‌‌الاسلام دکتر سیدسجاد ایزدهی، درباره رویکرد حکمرانی شایسته و مبتنی بر دین در مواجهه با بحران‌هایی مانند کرونا

مردم سالاری دینی ابزاری برای پذیرفته شدن دین در عصر حاضر...

نشست تخصصی با موضوع «مردم سالاری دینی» در معهد المعارف الحکمیه (شعبۀ قم) برگزار شد.

اخلاق پژوهش در مرحله دستیابی به نتیجه

توسط گروه اخلاق پژوهشکده نظام های اسلامی پژوهشگاه، کرسی علمی ترویجی “اخلاق پژوهش در مرحله دستیابی به نتیجه” با همکاری دانشگاه باقرالعلوم(ع) یکشنبه مورخ...

یادداشت هفته

نشست‌های علمی