برچسب: نشست از سلسله نشست‌ های عملیات آژاکس

پخش نخستین نشست از سلسله نشست‌های عملیات آژاکس از رادیو گفتگو

نخستین نشست از سلسله نشست‌های عملیات آژاکس که روز شنبه مورخ ۱۱ شهریورماه جاری انجام شده بود، از طریق شبکه رادیویی گفتگو پخش شد.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی