برچسب: موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی

درس گفتار نقد مبانی تاریخمندی قرآن با ارائه دکتر محمد عرب...

درس گفتار نقد مبانی تاریخمندی قرآن از سلسله درس گفتارهای قطب علمی فلسفه دین با همکاری موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره) با حضور و ارائه دکتر محمد عرب صالحی در قم برگزار شد.

درس گفتار “دین و پیشرفت” با ارائه دکتر حمیدرضا شاکرین برگزار...

درس گفتار دین و پیشرفت از سلسله درس گفتارهای قطب علمی فلسفه دین با همکاری موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره) با حضور و ارائه دکتر حمیدرضا شاکرین در قم برگزار شد.

نشست علمی زبان قرآن و ارتباط آن با خلق نمایشنامه

به همت قطب علمی فلسفه دین وابسته به پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، نشست علمی زبان قرآن و ارتباط آن با خلق نمایشنامه"، روز شنبه مورخ ۲۹ مهرماه جاری در مدرسه اسلامی هنر در شهر مقدس قم برگزار می‌شود."

کرسی علمی ترویجی “نقد رویا انگاری وحی”

کرسی علمی ترویجینقد رویا انگاری وحی" با همکاری قطب علمی فلسفه دین و موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره) عصر روز چهارشنبه مورخ ۶ اردیبهشت ماه جاری در شهر مقدس قم برگزار شد."

محبوب ترین

داغ ترین خبر