برچسب: مهدی عباس‌ زاده

تعمیم سلامت معنوی در سطوح فردی، خانوادگی و اجتماعی

ششمین پنل کارگاه دانش افزایی سلامت معنوی با عنوان تعمیم سلامت معنوی در سطوح فردی، خانوادگی و اجتماعی برگزار شد

بحثی در معرفت‌شناسی فضای سایبر

نوشتاری از دکتر مهدی عباس زاده با عنوان بحثی در معرفت‌شناسی فضای سایبر منتشر شد

بررسی تاثیر کرونا بر معرفت

کرسی ترویجی بررسی تاثیر کرونا بر معرفت توسط گروه معرفت‌شناسی پژوهشگاه به صورت مجازی برگزار شد.

کرسی ترویجی کرونا؛ ثبات‌ها و تغییرها

کرسی علمی ترویجی توسط گروه معرفت‌شناسی پژوهشگاه به صورت مجازی تحت نرم افزار اسکایپ

کرسی ترویجی کرونا و تکثرگرایی

کرسی علمی ترویجی توسط گروه معرفت‌شناسی پژوهشگاه به صورت مجازی تحت نرم افزار اسکایپ برگزار می‌شود.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی