برچسب: مهدی عباس‌ زاده

کلام وجودی مکمل کلام سنتی

کرسی علمی ترویجی «کلام وجودی» توسط قطب علمی فلسفه دین با همکاری گروه کلام پژوهشگاه برگزار شد.

کرسی علمی- ترویجی کلام وجودی

کرسی علمی ترویجی: کلام وجودی برگزار کننده: توسط قطب علمی فلسفه دین با همکاری گروه کلام پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ارائه دهنده: جناب آقای دکتر مهدی عباس‌زاده ناقدان: آقایان...

کرسی علمی ترویجی کلام وجودی برگزار می‌شود

به گزارش اداره روابط عمومی و اطلاع رسانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، کرسی علمی ترویجی کلام وجودی توسط قطب علمی فلسفه دین با...

مهدی عباس زاده

دانشیار گروه معرفت‌شناسی پژوهشکده حکمت و دین پژوهی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی حوزه تمحض: فلسفه معرفت و معرفت شناسی حوزه تمحض دوم: نظام معرفت‌شناسی اسلامی (با...

تشریح دستاوردهای پژوهشی پژوهشگاه در همایش کتاب سال حوزه

در گفتگویی با جناب آقای دکتر مهدی عباس‌زاده معاون امور پژوهشی و آموزشی پژوهشگاه به تشریح دستاوردهای پژوهشی پژوهشگاه در بیستمین همایش کتاب سال حوزه پرداختیم.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی