برچسب: مهدی جمشید

نشست “آتش به اختیار؛ مخاطبان و راهبردها”

گروه فرهنگ‌پژوهی پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، نشست آتش به اختیار؛ مخاطبان و راهبردها" را روز چهارشنبه مورخ ۱۴ تیر ماه جاری برگزار می‌نماید."

یادداشت هفته

نشست‌های علمی