برچسب: منطق علوم انسانی اسلامی

یادداشتی در باب منطق علوم انسانی اسلامی

دکتر رمضان علی‌تبار درباره جدیدترین تحقیق خود با موضوع «منطق علوم انسانی اسلامی» بیان داشت این تحقیق از لحاظ اهمیت و اولویت زمانی، بر سایر مسائل درونی این حوزه، برتری و تقدم دارد.

منطق علوم انسانی اسلامی جدیدترین اثر رمضان علی‌تبار

دکتر رمضان علی‌تبار در یادداشتی به توضیح مختصری در خصوص جدیدترین اثر خود با عنوان منطق علوم انسانی اسلامی پرداخت.