برچسب: منصور صفت‌گل

چاپ دوم کتاب “تغییر مذهب در ایران” منتشر شد

کتاب تغییر مذهب در ایران" دین و قدرت در ایران عصر صفوی ترجمه آقای منصور صفت‌گل برای دومین بار به زیور چاپ آراسته شد."

یادداشت هفته

نشست‌های علمی