برچسب: مصطفی ساوه‌ درودی

کتاب الگوهای عدالت‌طلبی در ایران معاصر منتشر شد

کتاب "الگوهای عدالت‌طلبی در ایران معاصر" اثر آقای مصطفی ساوه‌درودی، محقق گروه مطالعات انقلاب اسلامی پژوهشگاه به چاپ رسید.

کرسی ترویجی تحلیل ثبات و تعادل در جمهوری اسلامی ایران

گروه مطالعات انقلاب اسلامی پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، کرسی ترویجی تحلیل ثبات و تعادل در جمهوری اسلامی ایران" را روز دوشنبه مورخ ۲ اسفند ماه جاری برگزار می‌نماید."

یادداشت هفته

نشست‌های علمی