برچسب: مرکز پژوهش‌ های مواد و انرژی

نشست مدیریت سایبر برگزار شد

هفتمین نشست از سلسله نشست‌های کتاب‌خوان تخصصی مطالعات فضای مجازی با عنوان «مدیریت سایبر» در کانون اندیشه جوان برگزار شد.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی