برچسب: مدیریت حوزه‌ های علمیه‌ی استا

تبریک آیت‌الله رشاد به دکتر سیدعباس صالحی

آیت الله رشاد: این انتخاب ارجمند مجال مغتنم و موسعي را برای خدمت به فکر، فرهنگ و هنر دیني در دسترستان قرارداده است.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی