برچسب: مدیریت جهادی

جلوه‌گری مدیریت جهادی در مواجهه با کرونا و آزمون آن

کرسی علمی ترویجی با موضوع “جلوه‌ها و توفیقات مدیریت جهادی در مواجهه با کرونا“ برگزار شد.

اجتناب ناپذیری سبک مدیریت جهادی در توفیق‌مندی گام دوم انقلاب

نشست علمی «اجتناب ناپذیری سبک مدیریت جهادی در توفیق‌مندی گام دوم انقلاب » در راستای برگزاری همایش بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی و توسعه...

اجتناب ناپذیری دانش مدیریت جهادی برای تبیین و تفسیر

نشست اجتناب ناپذیری سبک مدیریت جهادی در توفیق مندی گام دوم انقلاب توسط مدیریت اسلامی پژوهشگاه برگزار شد.

تبیین و طراحی الگوی مدیریت جهادی

کرسی علمی ترویجی "تبیین و طراحی الگوی مدیریت جهادی"، چهارشنبه ۲۵ دی ماه ۹۸ به همت گروه مدیریت اسلامی پژوهشگاه و با همکاری انجمن مدیریت اسلامی حوزه علمیه در پژوهشگاه دفتر قم برگزار شد.

تبیین و طراحی الگوی مدیریت جهادی

کرسی علمی- ترویجی “تبیین و طراحی الگوی مدیریت جهادی” توسط گروه مدیریت اسلامی پژوهشگاه با همکاری انجمن علمی مدیریت اسلامی حوزه علمیه برگزار می‌شود.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی