برچسب: محمود حکمت‌ نیا

پنجمین نشست کتابخوان تخصصی با عنوان حقوق سایبر برگزار شد

نشست "حقوق سایبر" توسط مرکز مطالعات فضای مجازی پژوهشگاه با مشارکت نهاد عمومی کتابخانه‌­های کشور با حضور اساتید این حوزه برگزار شد.

نشست حقوق سایبر برگزار می‌شود

نشست "حقوق سایبر" توسط مرکز مطالعات فضای مجازی پژوهشگاه با مشارکت نهاد عمومی کتابخانه‌‌های کشور با حضور اساتید این حوزه برگزار خواهد شد.

مأموریت کانون اندیشه جوان در بیان مقام معظم رهبری

قائم‌مقام کانون اندیشه جوان با اشاره به پیشنهاد تشکیل این کانون توسط مقام معظم رهبری عنوان کرد: تعبیر ایشان این بود که کانون، نقش شهید مطهری در تهران را ایفا کند.

دومین پیش‌اجلاسیه کرسی اصول فقه، توسعه گستره با ساختار جدید برگزار...

پیش‌اجلاسیه کرسی نظریه‌پردازی «اصول فقه، توسعه گستره با ساختار جدید» با حضور نظریه‌پرداز، سه تن از ناقدان و چهار تن از داوران دوشنبه 25 تیرماه جاری در پژوهشگاه دفتر قم برگزار شد

کرسی انقلاب اسلامی و حقوق و آزادی‌های بشر، از جهانشمولی تا...

کرسی انقلاب اسلامی و حقوق و آزادی‌های بشر، از جهانشمولی تا تنوع فرهنگی توسط گروه مطالعات انقلاب اسلامی پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار خواهد شد.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی