برچسب: محمود حکمت‌ نیا

مبانی اخلاقی، فقهی و حقوقی الگوی مواجهه ملی با بیماری‌ واگیردار

بخش سوم و پایانی مقاله دکتر محمود حکمت‌نیا عضو هیأت علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه

مبانی اخلاقی، فقهی و حقوقی الگوی مواجهه ملی با بیماری‌ واگیردار

بخش دوم مقاله دکتر محمود حکمت‌نیا عضو هیأت علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه

مبانی اخلاقی، فقهی و حقوقی الگوی مواجهه ملی با بیماری‌های واگیردار

نوشتاری از دکتر محمود حکمت‌ نیا عضو هیأت علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه

حجت الاسلام موسویان در حوزه بانکداری خلاقیت زیادی داشتند

ویژه برنامه مصیر در پی درگذشت عالم فقید و فرزانه مرحوم سید عباس موسویان از شبکه ۴ سیما پخش شد.

کشورهای اسلامی تبیین مورد وفاقی از حقوق بشر اسلامی ارائه دهند

گفتگو با دکتر محمود حکمت‌نیا به بهانه گرامی‌داشت «حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی»

یادداشت هفته

نشست‌های علمی