برچسب: محمود حکمت‌ نیا

کتاب آزاداندیشی و آزادی بیان منتشر شد

کتاب "آزاداندیشی و آزادی بیان" اثر دکتر محمود حکمت‌نیا عضو هیات علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه به زیور چاپ آراسته شد.

این کتاب ۴۴۰ صفحه‌ای جدیدترین کتاب جناب آقای دکتر محمود حکمت‌نیا استاد تمام پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی است. وی که سوابق پژوهشی ارزشمندی...

نشست علمی بررسی ابعاد حقوقی ـ سیاسی اعتراض‌های اخیر در آمریکا

برگزاری نشست مشترک توسط گروه سیاست و گروه فقه و حقوق پژوهشگاه

واکاوی مشروعیت سازوکارهای تولید ارزش اقتصادی در حوزه مالکیت فکری

دکتر محمود حکمت‌نیا عضو هیأت علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه در سومین هم‌اندیشی علمی فقه نظام‌ساز با موضوع فقه و حقوق مالکیت فکری به سخنرانی پرداخت.

اخلاق پژوهش در مرحله دستیابی به نتیجه

توسط گروه اخلاق پژوهشکده نظام های اسلامی پژوهشگاه، کرسی علمی ترویجی “اخلاق پژوهش در مرحله دستیابی به نتیجه” با همکاری دانشگاه باقرالعلوم(ع) یکشنبه مورخ...

یادداشت هفته

نشست‌های علمی