برچسب: محمد مهدی حکمت‌ مهر

فرخوان مقاله دومین همایش ملی “قرآن و معرفت‌شناسی” منتشر شد

گروه معرفت شناسی پژوهشکده حکمت و دین‌پژوهی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی فراخوان مقاله دومین همایش ملی قرآن و معرفت‌شناسی را منتشر کرد.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی