برچسب: محمد ملک زاده

ملک‌زاده: قرآن کریم، انقلاب را به عنوان یکی از اهداف مهم...

کرسی علمی ترویجی گفتمان انقلابی از منظر آیه‌الله خامنه‌ای با تاکید بر بررسی عوامل شکل‌گیری، بقاء و تاثیرات گفتمانی در گستره جهانی با ارائه دکتر محمد ملک زاده برگزار شد.

ایزدهی: فقه سیاسی، راهکار کارآمد سازی نظام سیاسی شیعه در عصر...

کرسی ترویجی غایات و کار ویژه‌های فقه سیاسی (بر اساس دیدگاه‌های آیت‌الله خامنه‌ای(مدظله العالی))، توسط گروه سیاست پژوهشگاه برگزار شد.

کرسی ترویجی گفتمان انقلابی از منظر آیت‌الله خامنه‌ای برگزار می‌شود

کرسی علمی- ترویجی "گفتمان انقلابی از منظر آیت‌الله خامنه‌ای(مدظله العالی)”، توسط گروه سیاست پژوهشگاه برگزار می‌گردد.

کرسی ترویجی غایات و کار ویژه‌های فقه سیاسی برگزار می‌گردد

کرسی علمی- ترویجی “غایات و کار ویژه‌های فقه سیاسی (بر اساس دیدگاه‌های آیت‌الله خامنه‌ای(مدظله العالی))”، توسط گروه سیاست پژوهشگاه برگزار می‌گردد.

نشست علمی سیر تحول معنویت‌گرایی در جهان پس از پیروزی انقلاب...

نشست علمی با موضوع ”سیر تحول معنویت‌گرایی در جهان پس از پیروزی انقلاب اسلامی” توسط گروه سیاست پژوهشگاه برگزار شد.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی