برچسب: محمد عابدی

کاربرد سیاق در برداشت‌های سیاسی از قرآن

کرسی علمی ترویجی توسط گروه قرآن‌پژوهی پژوهشگاه به صورت مجازی برگزار شد .

«دوستی پشت پرده» با دشمنان امنیت نمی‌آورد

یادداشتی از حجت‌الاسلام والمسلمین محمد عابدی، عضو هیأت علمی گروه قرآن‌پژوهی پژوهشگاه

کرسی علمی کاربرد سیاق در برداشت‌های سیاسی از قرآن

برگزاری کرسی علمی ترویجی توسط گروه قرآن‌پژوهی پژوهشگاه به صورت مجازی

خانواده قرآنی امام حسین(ع)

حجت الاسلام و المسلمین محمد عابدی در یادداشتی از منظر قرآن به ابعاد شخصیتی خانواده امام حسین (ع) پرداخت.

عزت و ذلت در فرهنگ حسینی

حجت‌الاسلام والمسلمین محمد عابدی در یادداشتی به بررسی عزت و ذلت در فرهنگ حسینی پرداخت

یادداشت هفته

نشست‌های علمی