برچسب: محمد حسنی

جرم‌انگاری شرب الکل سفید مخلوط با آب

بررسی جرم‌انگاری شرب الکل سفید مخلوط با آب در یادداشتی از حجت‌الاسلام محمد حسنی

موضوع شناسی فساد اقتصادی، گامی نخست در بیانیه گام دوم

نشست علمی «موضوع شناسی فساد اقتصادی، گامی نخست در بیانیه گام دوم» در راستای برگزاری همایش بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی و توسعه علوم...

موضوع‌شناسی فساد اقتصادی و تبیین مصادیق آن

در راستای برگزاری همایش بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی و توسعه علوم انسانی، نشست علمی با عنوان "موضوع شناسی فساد اقتصادی؛ گامی نخست در بیانیه گام دوم" برگزار شد.

عدم توجه به یکدیگر از مهم‌ترین عوامل خشونت در خانواده است

کرسی علمی ترویجی “بررسی نقش عوامل فردی درونی خشونت در خانواده” توسط گروه فقه و حقوق اسلامی پژوهشگاه با مشارکت معاونت پژوهش جامعه الزهرا(س) برگزار شد.

بررسی نقش عوامل فردی درونی خشونت در خانواده

کرسی علمی ترویجی “بررسی نقش عوامل فردی درونی خشونت در خانواده” توسط گروه فقه و حقوق اسلامی پژوهشگاه با مشارکت معاونت پژوهش جامعه الزهرا(س) برگزار می‌شود.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی