برچسب: محمد حسنی

عدم توجه به یکدیگر از مهم‌ترین عوامل خشونت در خانواده است

کرسی علمی ترویجی “بررسی نقش عوامل فردی درونی خشونت در خانواده” توسط گروه فقه و حقوق اسلامی پژوهشگاه با مشارکت معاونت پژوهش جامعه الزهرا(س) برگزار شد.

بررسی نقش عوامل فردی درونی خشونت در خانواده

کرسی علمی ترویجی “بررسی نقش عوامل فردی درونی خشونت در خانواده” توسط گروه فقه و حقوق اسلامی پژوهشگاه با مشارکت معاونت پژوهش جامعه الزهرا(س) برگزار می‌شود.

آیات حقوقی قرآن کریم چون خورشید بر تارک حقوق جزا می...

در ادامه سلسله گفتگوهای علمی با مدیران گروه‌های دانشنامه قرآن‌شناسی، مصاحبه ای با حجت الاسلام محمد حسنی داشته ایم که در ادامه می خوانید.

قصه پر غصه سیر تقنینی مبارزه با جرایم اقتصادی یقه سفیدان

نکاتی در باب سند مبارزه با فساد اقتصادی و پیشگیری از گسترش آن با بهره‌گیری از رفتار علوی در جدیدترین یادداشت محمد حسنی منتشر شد

محمد حسنی

 عضو گروه فقه و حقوق پژوهشکده نظام‌های اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی   حوزه تمحض: سیاست جنایی دریافت رزومه:CV Hasani پست الکترونیکی: mo.hasani@yahoo.com     سوابق شغلی ردیف نام سازمان یا مؤسسه مدت اشتغال نوع...

یادداشت هفته

نشست‌های علمی