برچسب: محمد حسنی

قصه پر غصه سیر تقنینی مبارزه با جرایم اقتصادی یقه سفیدان

نکاتی در باب سند مبارزه با فساد اقتصادی و پیشگیری از گسترش آن با بهره‌گیری از رفتار علوی در جدیدترین یادداشت محمد حسنی منتشر شد

محمد حسنی

 عضو گروه فقه و حقوق پژوهشکده نظام‌های اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی   حوزه تمحض: سیاست جنایی دریافت رزومه:CV Hasani پست الکترونیکی: mo.hasani@yahoo.com     سوابق شغلی ردیف نام سازمان یا مؤسسه مدت اشتغال نوع...

قوامیت مردان به معنای مسئولیت است، نه زور گویی

کرسی علمی- ترویجی "نقش برداشت‌های نادرست از گزاره‌های اسلامی در خشونت خانوادگی علیه زنان"، توسط گروه فقه و حقوق پژوهشگاه برگزار شد.

کرسی نقش برداشت‌های نادرست از گزاره‌های اسلامی در خشونت خانوادگی علیه...

کرسی علمی- ترویجی "نقش برداشت‌های نادرست از گزاره‌های اسلامی در خشونت خانوادگی علیه زنان”، توسط گروه فقه و حقوق پژوهشگاه برگزار می‌گردد.

کرسی علمی ترویجی “سیاست جنایی افتراقی(مطالعه موردی یقه سفیدی)” برگزار شد

به همت گروه فقه و حقوق پژوهشکده حکمت و دین‌پژوهی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، کرسی علمی ترویجی سیاست جنایی افتراقی(مطالعه موردی یقه سفیدی) در این پژوهشگاه دفتر شهر مقدس قم برگزار شد.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی