برچسب: محمدتقی موحد ابطحی

علی‌تبار: علم دینی با حفظ معیارهای کاشفیت، عقلانیت و جهانی بودن...

کرسی علمی- ترویجی “نقد و بررسی دیدگاه دکتر خسرو باقری در باب علم دینی” توسط گروه منطق فهم دین پژوهشکده حکمت و دین‌پژوهی پژوهشگاه برگزار شد.

کرسی ترویجی “تخصص گرایی پژوهش در علوم انسانی” برگزار می‌شود

کرسی علمی- ترویجی “ تخصص‌گرایی پژوهش و فناوری در علوم انسانی و هنر”، توسط گروه معرفت‌شناسی پژوهشگاه برگزار می‌گردد.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی