برچسب: ماهنامه فرهنگی و اجتماعی حاشیه

بیست و ششمین شماره مجله حاشیه منتشر شد

به همت مرکز پژوهش‌های جوان پژوهشگاه، بیست و ششمین شماره ماهنامه فرهنگی و اجتماعی حاشیه ویژه طلاب جوان به گیشه روزنامه فروشی‌ها رسید.

بیست و پنجمین شماره مجله حاشیه به گیشه روزنامه فروشی‌ها رسید

به همت مرکز پژوهش‌های جوان، بیست و پنجمین شماره ماهنامه فرهنگی و اجتماعی حاشیه ویژه طلاب جوان منتشر شد.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی