برچسب: قاسم تبریزی

سلسله نشست‌های راز رضاشاه برگزار می‌شود

به همت کانون اندیشه جوان وابسته به پژوهشگاه و به منظور بررسی وضعیت ایران در دوره پهلوی اول، سلسله نشست‌های "راز رضاشاه" برگزار می‌شود.

پخش نخستین نشست از سلسله نشست‌های عملیات آژاکس از رادیو گفتگو

نخستین نشست از سلسله نشست‌های عملیات آژاکس که روز شنبه مورخ ۱۱ شهریورماه جاری انجام شده بود، از طریق شبکه رادیویی گفتگو پخش شد.

چهارمین نشست از سلسله نشست‌های “کودتای آژاکس”

چهارمین نشست از سلسله نشست‌های بررسی ابعاد گوناگون کودتای۲۸ مرداد با عنوان «عملیات آژاکس» به همت کانون اندیشه جوان با حضور استاد قاسم تبریزی برگزارشد.

نخستین نشست از سلسله نشست‌های “عملیات آژاکس”

نخستین نشست از سلسله نشست‌های عملیات آژاکس، بررسی ابعاد کوناگون کودتای ۲۸ مرداد توسط کانون اندیشه جوان پژوهشگاه و با هدف پاسخگویی به شبهات تاریخی از نقش و عملکرد کنشگران سیاسی و جایگاه کودتا در تغییر روند نهضت ملی شدن صنعت نفت برگزار شد.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی