برچسب: قاسم اخوان نبوی

معنویت و اخلاق؛ نیاز امروز جامعه دینی

دکتر قاسم اخوان نبوی در یادداشتی با «عنوان معنویت و اخلاق؛ نیاز امروز جامعه دینی» به بررسی اهمیت اخلاق و معنویت در جامعه پرداخت.

سلسله درس گفتارهای فلسفه دین برگزار می‌شود

قطب علمی فلسفه دین اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، سلسله درسگفتارهای فلسفه دین با عنوان «دین و تکامل» را با ارائه دکتر قاسم اخوان نبوی برگزار می‌کند.

نقد رویکرد فرهنگی- زبانی به الهیات

کرسی علمی- ترویجی “نقد رویکرد فرهنگی- زبانی به الهیات” توسط گروه کلام پژوهشکده حکمت و دین‌پژوهی پژوهشگاه و قطب علمی فلسفه دین اسلامی برگزار شد.

نقد رویکرد فرهنگی- زبانی به الهیات

کرسی علمی- ترویجی “نقد رویکرد فرهنگی- قرانی به الهیات” توسط گروه کلام پژوهشکده حکمت و دین‌پژوهی پژوهشگاه و قطب علمی فلسفه دین اسلامی و با حضور اساتید و صاحبنظران این حوزه در قم برگزار می‌شود.

بررسی نسبت دین و نظریه تکامل

به بهانه انتشار کتاب دین و تکامل اثر ارزشمند دکتر قاسم اخوان نبوی عضو هیات علمی گروه کلام پژوهشکده حکمت و دین‌ پژوهی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی یادداشت ایشان در این باره منتشر شد

یادداشت هفته

نشست‌های علمی