برچسب: فعالان فرهنگی

آیین رونمایی از مجموعه فعالان فرهنگی برگزار می‌شود

به همت پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و با همکاری بسیج دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، مراسم آیین رونمایی از مجموعه پانزده جلدی فعالان فرهنگی، اثری برجسته از مرکز پژوهش‌های جوان پژوهشگاه، روز دوشنبه مورخ 4 دی‌ماه جاری در دانشگاه تهران برگزار می‌شود.

مجموعه فعالان فرهنگی تنه به تنه کتاب‌های مهارتی روان‌شناسی می‌زند

مجموعه پانزده جلدی دفاتر مهارتي فعالان فرهنگی" عنوان جدیدترین مجموعه به چاپ رسیده از مرکز پژوهش‌های جوان پژوهشگاه است که به تازگی از سوی گروه مطالعات فرهنگی و اجتماعی این مرکز با همکاری کانون سپهر راهی بازار نشر شده است."