برچسب: فرهنگ و مطالعات

ردادی: تیغ‌زن‌ها و سودجویان آشوب

در شماره 530 روزنامه صبح نو دوشنبه 22 مرداد، یادداشتی از دکتر محسن ردادی عضو هیأت علمی گروه انقلاب اسلامی پژوهشگاه به چاپ رسیده است.

کتاب تاریخ اسلام در اندیشه محمد عابد جابری در نمایشگاه سی...

” تاریخ اسلام در اندیشه محمد عابد جابری ” عنوان کتاب گروه تاریخ و تمدن پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه است که برای اولین بار توسط سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و به قلم سید محمدعلی نوری منتشر شد.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی