برچسب: فرج‌ الله هدایت‌ نیا

الگوهای اخلاقی در روابط همسری

حجت الاسلام هدایت نیا عضو هیات علمی گروه فقه و حقوق در نوشتاری به مناسبت سالگرد ازواج حضرت زهرا و حضرت علی به بررسی الگوهای اخلاقی در روابط همسری پرداخته است.

بسته پیشنهادی اخلاقی -تربیتی مرکز پژوهش‌های جوان به مناسبت ماه مبارک...

همزمان با ایام ماه مبارک رمضان در گفت‌وگویی با آقای محمدحسن شاهنگی معاون مرکز پژوهش‌های جوان به معرفی آثار اخلاقی-تربیتی ماه مبارک رمضان پرداختیم.

قوامیت مردان به معنای مسئولیت است، نه زور گویی

کرسی علمی- ترویجی "نقش برداشت‌های نادرست از گزاره‌های اسلامی در خشونت خانوادگی علیه زنان"، توسط گروه فقه و حقوق پژوهشگاه برگزار شد.

کرسی نقش برداشت‌های نادرست از گزاره‌های اسلامی در خشونت خانوادگی علیه...

کرسی علمی- ترویجی "نقش برداشت‌های نادرست از گزاره‌های اسلامی در خشونت خانوادگی علیه زنان”، توسط گروه فقه و حقوق پژوهشگاه برگزار می‌گردد.

جباران: اخلاق، تضمین‌کننده سعادت خانواده است

کرسی علمی ترویجی "مقاصد اخلاق خانواده"، به همّت حلقه تخصصی مطالعات خانواده و الگوی اسلامی پیشرفت مرکز مطالعات بینارشته‌ای پژوهشگاه برگزار شد.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی