برچسب: علی صدرایی خویی

نشست علمی گزارشی از احادیث عرفانی انجام شد

توسط گروه عرفان پژوهشکده حکمت و دین‌پژوهی، نشست علمی گزارشی از احادیث عرفانی" با حضور صاحبنظران این حوزه در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی دفتر قم برگزار شد."

نشست علمی گزارشی از احادیث عرفانی برگزار می‌شود

به همت گروه عرفان پژوهشکده حکمت و دین پژوهی پژوهشگاه، نشست علمی گزارشی از احادیث عرفانی" با حضور صاحبنظران این حوزه روز سه‌شنبه مورخ ۲۱ شهریورماه جاری در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی دفتر قم برگزار می‌گردد."

یادداشت هفته

نشست‌های علمی