برچسب: علی‌اکبر رشاد

آموزه‌های عرفانی کربلا توسط آیت‌الله رشاد روایت شد

آیت‌الله علی‌اکبر رشاد موسس و رییس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در یادداشتی به آموزه‌های عرفانی واقعه کربلا پرداختند.

آیت الله پهلوانی تهرانی از سرمایه‌های معنوی پایتخت به‌شمار می‌رفت

خبر رحلت خلوت‌گزین بی‌نامي و گوشه‌نشین بی‌نشاني، عالم زاهد، آیت الله حاج‌شیخ حسن‌آقای پهلواني تهرانی (طاب سراه) مایه‌ی تاسف و تالّم شد.

کربن نشان بیداری دیگرباره‌ی انسان غربی است

همایش «بررسی و نقد دیدگاه‎های هانری کربن» در آخرین روز خود میزبان رییس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی بود.

آیت‌الله رشاد در همایش بایستگی و بایسته‌های تولید علوم انسانی حضور...

آیت الله علی‌اکبر رشاد با حضور در همایش بایستگی و بایسته‌های تولید علوم انسانی به ایراد سخنرانی خواهند پرداخت.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی