برچسب: عزیز نجف‌ پور

مجلس اقدام به تشکیل کمیسیون تخصصی فضای مجازی نماید

بنا به ضرورت حکمرانی فضای مجازی، مجلس شورای اسلامی در راستای تقنین و اجرایی شدن سیاست‌های مصوب شورای عالی مجازی، باید اقدام به تشکیل کمیسیون تخصصی فضای مجازی نماید.

سواد حکمرانی فضای مجازی

یادداشتی از دکتر عزیز نجف پور با عنوان سواد حکمرانی فضای مجازی منتشر شد

شبکه ملی اطلاعات و اینترنت

به گزارش اداره روابط عمومی و اطلاع رسانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، به همت مرکز مطالعات فضای مجازی پژوهشگاه نشست علمی “شبکه ملی...

نشست ماهیت و میزان پیشرفت شبکه ملی اطلاعات برگزار شد

دومین نشست از سلسله نشست‌های حکمرانی فضای مجازی در ایران، با عنوان "نگاهی دوباره به ماهیت و میزان پیشرفت شبکه ملی اطلاعات" در تهران برگزار شد.

نشست علمی شبکه ملی اطلاعات برگزار می‌شود

به همت مرکز مطالعات فضای مجازی پژوهشگاه نشست علمی شبکه ملی اطلاعات و اینترنت با محورهای مختلف و ارائه استادان و صاحبنظران این بحث در تهران برگزار می‌شود.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی