برچسب: عرفان اسلامی

نقطه مثبت عرفان اسلامی در مقایسه با عرفان‌های نوظهور، پشتوانه معرفتی...

یکصد و نود و هفتمین جلسه شورای علمی گروه بینش و اندیشه مرکز پژوهش‌های جوان وابسته به پژوهشگاه برگزار شد.

نگاه متافیزیکی به جایگاه تصمیم در نظام هستی

جت الاسلام دکتر علی فضلی در جدیدترین یادداشت خود به مقوله جایگاه تصمیم در نظام هستی پرداخته است

سومین پیش‌نشست همایش نقش انقلاب اسلامی در تاسیس و توسعه علوم...

نشست علمی با موضوع ”نقش انقلاب اسلامی در توسعه و تعمیق دانش عرفان اسلامی” توسط گروه عرفان و با همکاری گروه سیاست پژوهشگاه برگزار شد.

سومین پیش‌نشست همایش نقش انقلاب اسلامی در تاسیس و توسعه علوم...

نشست علمی با موضوع ”نقش انقلاب اسلامی در توسعه و تعمیق دانش عرفان اسلامی” توسط گروه عرفان و با همکاری گروه سیاست پژوهشگاه برگزار می‌شود.

رودگر: عرفان اجتماعی از دانش‌های فعال در تکوین و تکامل فرهنگ...

نشست علمی ”عرفان اجتماعی (ماهیت و مولفه‌ها)” توسط گروه عرفان پژوهشگاه با همکاری دانشگاه ادیان و مذاهب و با حضور اساتید و صاحبنظران این حوزه در قم برگزار شد.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی