برچسب: عبدالحمید واسطی

هستی‌شناسی و معرفت‌شناسی عقل در نگره تفکیک

برگزاری کرسی علمی ترویجی توسط گروه منطق فهم دین پژوهشگاه به صورت مجازی

روش‌شناسی استظهار از ادله

کرسی علمی ترویجی توسط گروه منطق فهم دین پژوهشگاه به صورت مجازی تحت نرم افزار اسکایپ برگزار شد.

کرسی ترویجی روش‌شناسی استظهار از ادله

برگزاری کرسی علمی- ترویجی توسط گروه منطق فهم دین پژوهشگاه به صورت مجازی

هویت درس خارج، پژوهشی است نه آموزشی

به‌مناسبت آغاز سال تحصیلی حوزه‌های علمیه / بازشناسی تحلیلی درس خارج، در گفتگو با عضو هیأت علمی گروه منطق فهم دین

کرسی فلسفه اجتهاد تمدنی به صورت مجازی برگزار شد

کرسی علمی ترویجی توسط گروه منطق فهم دین پژوهشگاه به صورت مجازی تحت نرم افزار اسکایپ برگزار می‌شود.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی