برچسب: شورای تخصصی تحول و ارتقاء علوم انسانی

کتاب بانکداری اسلامی توسط شورای تخصصی تحول و ارتقاء علوم انسانی...

کتاب بانکداری اسلامی توسط شورای تخصصی تحول و ارتقاء علوم انسانی و سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها «سمت» منتشر شد.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی