برچسب: سی‌ امین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

سازمان انتشارات پژوهشگاه از سال گذشته تاکنون با هفتاد و نه...

سی‌امین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران از روز چهارشنبه مورخ سیزدهم اردیبهشت ماه جاری در شهر آفتاب آغاز به کار کرد.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی