برچسب: سید‌بشیر حسینی

لایک ممنوع جریانی اثربخش در ارتقای سواد رسانه‌ای

کتاب لایک ممنوع از آثار کانون اندیشه جوان پژوهشگاه و به قلم دکتر سیدبشیر حسینی محقق مرکز پژوهش‌های جوان، کانون اندیشه جوان و همچنین داور برنامه محبوب عصر جدید، چندی پیش به زیور چاپ آراسته شد.

نشست ” سبک زندگی مجازی ” برگزار می شود

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، نشست ” سبک زندگی مجازی ” توسط مرکز مطالعات فضای مجازی با مشارکت نهاد عمومی...

یادداشت هفته

نشست‌های علمی