برچسب: سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

بررسی جایگاه عدالت اجتماعی در سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

نشست اندیشه‌ورزی «جایگاه عدالت اجتماعی در سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت» با حضور اساتید حوزه و دانشگاه، دانشجویان و دانش‌پژوهان برگزار ‌می‌شود.

نشست هم‌اندیشی جایگاه عدالت در سند پایه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

نشست هم‌اندیشی جایگاه عدالت در سند پایه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

بررسی جایگاه عدالت در سند پایه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

نشست هم‌اندیشی “جایگاه عدالت در سند پایه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت” توسط گروه سیاست پژوهشکده نظام‌های اسلامی پژوهشگاه با همکاری اندیشکده عدالت مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت برگزار می‌شود.

لزوم تکمیل و پالایش سند پیشرفت از سوی جامعه نخبگانی کشور

حجت‌الاسلام حمیدرضا شاکرین عضو هیأت علمی گروه منطق فهم دین پژوهشگاه در نشست تبیین فرایند تدوین و مزیت‌های نسبی سند الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت به سخنرانی پرداخت.

تبیین ابعاد مختلف فراخوان سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

حجت‌الاسلام سیدسجاد ایزدهی مدیر گروه سیاست پژوهشگاه، در گفت‌وگویی به تبیین ابعاد مختلف فراخوان و محتوای سند پایه الگوی پیشرفت کشور پرداخت.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی