برچسب: سلیمان خاکبان

کتاب جامعه‌شناسی روحانیت ایران معاصر منتشر شد

کتاب جامعه‌شناسی روحانیت ایران معاصر اثر دکتر سلیمان خاکبان، محقق گروه مطالعات انقلاب اسلامی پژوهشگاه منتشر شد.

جامعه شناسی روحانیت ایران معاصر در سی و یکمین نمایشگاه کتاب...

"جامعه شناسی روحانیت ایران معاصر" عنوان کتاب گروه مطالعات انقلاب اسلامی پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه است که برای اولین بار توسط سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و به قلم سلیمان خاکبان منتشر شد.

کرسی علمی ترویجی “ماجرای جدایی حوزه و دانشگاه” برگزار می‌شود

گروه مطالعات انقلاب اسلامی پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، کرسی علمی ترویجی "ماجرای جدایی حوزه و دانشگاه" با ارایه آقای دکتر سلیمان خاکبان را روز دوشنبه مورخ 20 آذرماه جاری برگزار می‌نماید.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی