برچسب: سلفی گری

کرسی علمی- ترویجی آینده سلفی‌گری برگزار شد

کرسی علمی- ترویجی “ آینده سلفی‌گری” توسط گروه کلام پژوهشکده حکمت و دین‌پژوهی پژوهشگاه با حضور اساتید و صاحبنظران این حوزه در قم برگزار شد.

کرسی علمی- ترویجی آینده سلفی‌گری برگزار می‌شود

کرسی علمی- ترویجی “ آینده سلفی‌گری” توسط گروه کلام پژوهشکده حکمت و دین‌پژوهی پژوهشگاه با حضور اساتید و صاحبنظران این حوزه در قم برگزار می‌شود.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی