برچسب: سازمان انتشارات پژوهشگا

بیست و ششمین شماره مجله حاشیه منتشر شد

به همت مرکز پژوهش‌های جوان پژوهشگاه، بیست و ششمین شماره ماهنامه فرهنگی و اجتماعی حاشیه ویژه طلاب جوان به گیشه روزنامه فروشی‌ها رسید.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی