برچسب: زن

نگاهی به آثار تولید شده در زمینه حجاب و عفاف

در گفت‌وگو با آقای محمدحسن شاهنگی معاون مرکز پژوهش‌های جوان وابسته به پژوهشگاه، به معرفی آثار تولید شده در زمینه حجاب و عفاف پرداخته شد.

چاپ پنجم کتاب حقوق زن و خانواده منتشر شد

کتاب حقوق زن و خانواده اثر دکتر محمود حکمت‌نیا در گروه فقه و حقوق پژوهشگاه به چاپ پنجم خود رسید.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی