برچسب: زبان دین

سلسله درس گفتارهای قطب علمی فلسفه دین برگزار شد

سلسله درس گفتارهای قطب علمی فلسفه دین با موضوع "نقد مبانی هرمنوتیک فلسفی" و "زبان دین" در مرکز امور نخبگان و استعدادهای برتر حوزه علمیه قم برگزار شد.

درس گفتار زبان دین با ارائه دکتر ابوالفضل ساجدی برگزار شد

درس گفتار زبان دین از سلسله درس گفتارهای قطب علمی فلسفه دین با همکاری موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره) با حضور و ارائه دکتر ابوالفصل ساجدی در قم برگزار شد.

سلسله درس گفتارهای “دین و پیشرفت”، “نقد مبانی تاریخ مندی قرآن”...

قطب علمی فلسفه دین پژوهشگاه با همکاری موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، سلسله درس گفتارهایی را با ظرفیت محدود برگزار می‌نماید.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی