برچسب: روز ملی قلم

سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ناشر برتر جشنواره قلم...

مراسم اختتامیه جشنواره قلم زرین روز چهارشنبه مورخ 14 تیرماه جاری با حضور جمعی از شاعران، نویسندگان و ناشران در انجمن قلم برگزار گردید و از برگزیدگان این جشنواره تقدیر شد.

جشنواره قلم زرین کتاب “داستان سیاسی، داستان انقلاب” را برگزید

مراسم اختتامیه جشنواره قلم زرین روز چهارشنبه مورخ ۱۴ تیرماه جاری با حضور جمعی از شاعران، نویسندگان و ناشران در انجمن قلم برگزار گردید و از برگزیدگان این جشنواره تقدیر شد.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی