برچسب: رهبری کارکنان سازمان بر اساس آموزه‌های اسلامی

کرسی ترویجی رهبری کارکنان بر اساس آموزه‌های اسلامی برگزار شد

کرسی علمی ترویجی رهبری کارکنان سازمان بر اساس آموزه‌های اسلامی عصر روز شنبه با ارایه حجت الاسلام علی آقاپیروز و نقد دکتر محمدرضا احمدی و دکتر علی‌نقی امیری در قم برگزار شد.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی