برچسب: دکتر خسروباقری

علی‌تبار: علم دینی با حفظ معیارهای کاشفیت، عقلانیت و جهانی بودن...

کرسی علمی- ترویجی “نقد و بررسی دیدگاه دکتر خسرو باقری در باب علم دینی” توسط گروه منطق فهم دین پژوهشکده حکمت و دین‌پژوهی پژوهشگاه برگزار شد.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی