برچسب: دشمن شناسی

کرسی جایگاه زاویه دید در دشمن‌شناسی ادبیات داستانی دفاع مقدس برگزار...

کرسی علمی ترویجی جایگاه زاویه دید در دشمن‌شناسی ادبیات داستانی دفاع مقدس در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار شد.

کرسی جایگاه زاویه دید در دشمن‌شناسی ادبیات دفاع مقدس برگزار می‌شود

کرسی علمی جایگاه زاویه دید در دشمن‌شناسی ادبیات دفاع مقدس، توسط گروه ادبیات اندیشه پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی برگزار می‌شود.

نشست دوم کرسی ترویجی دشمن شناسی شکست در ادبیات داستانی دفاع...

دومین نشست کرسی ترویجی "دشمن شناسی شکست در ادبیات داستانی دفاع مقدس" به همت گروه ادبیات اندیشه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار شد.

شاکری: حق به ما هو حق هیچگاه شکست نمی‌خورد و باطل...

به گزارش اداره روابط عمومی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، کرسی ترویجی دشمن‌شناسی شکست در ادبیات داستانی دفاع مقدس، توسط گروه ادبیات اندیشه پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی با حضور اساتید و صاحبنظران این حوزه روز دوشنبه مورخ ۱۷ اردیبهشت‌ماه جاری در ساختمان مرکزی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار شد.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی