برچسب: دانش واره

یادداشتی در باب منطق علوم انسانی اسلامی

دکتر رمضان علی‌تبار درباره جدیدترین تحقیق خود با موضوع «منطق علوم انسانی اسلامی» بیان داشت این تحقیق از لحاظ اهمیت و اولویت زمانی، بر سایر مسائل درونی این حوزه، برتری و تقدم دارد.