برچسب: دانشنامه‌نگاری دینی

دانشنامه قرآن شناسی در نگارش و ارزیابی مقالات از دقت نظر...

دانشنامه علوم قرآن اسفندماه سال گذشته با حضور آیت الله العظمی مکارم شیرازی و نخبگان حرفه دانشنامه‌نگاری دینی در قم رونمایی شد.

دانشنامه قرآن‌شناسی، دارای ساختار موضوعی بوده است و حدود هزار مدخل...

دانشنامه علوم قرآن اسفندماه سال گذشته با حضور آیت الله العظمی مکارم شیرازی و نخبگان حرفه دانشنامه‌نگاری دینی در قم رونمایی شد.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی