برچسب: داستان

ضرورت نهادینه شدن جایگاه آموزش داستان

یادداشتی از احمد شاکری عضو هیأت علمی گروه ادبیات اندیشه پژوهشگاه

حضور گروه ادب و هنر مرکز پژوهش‌های جوان با یازده اثر...

گروه ادب و هنر مرکز پژوهش های جوان امسال با ۴ اثر آفرینشی و ۷ اثر پژوهشی جدید به نمایشگاه کتاب می آید که به همین بهانه با مدیر این گروه به گفت و گو پرداختیم.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی