برچسب: حسین رمضانی

تحلیل روایت بیانیۀ گام دوم انقلاب اسلامی

دکتر حسین رمضانی مدیر مرکز مطالعات بینارشته‌ای پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در یادداشتی به تحلیل روایت بیانیۀ گام دوم انقلاب اسلامی پرداخت.

نشست هم‌اندیشی جایگاه عدالت در سند پایه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

نشست هم‌اندیشی جایگاه عدالت در سند پایه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

وجود صراحت بیشتر متن سند الگوی اسلامی پیشرفت در عدالت رسانه...

به گزارش اداره روابط عمومی و اطلاع رسانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، نشست هم اندیشی جایگاه عدالت در سند پایه الگوی اسلامی ایرانی...

بررسی جایگاه عدالت در سند پایه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

نشست هم‌اندیشی “جایگاه عدالت در سند پایه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت” توسط گروه سیاست پژوهشکده نظام‌های اسلامی پژوهشگاه با همکاری اندیشکده عدالت مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت برگزار می‌شود.

حسین رمضانی

استادیار گروه فلسفه پژوهشکده حکمت و دین پژوهی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی حوزه تمحّض: فلسفه پیشرفت حوزه تمحض دوم: فلسفۀ علوم انسانی دریافت رزومه:    CV Ramezani پست...

یادداشت هفته

نشست‌های علمی