برچسب: حسین رمضانی

سیدباقری: خطیرترین مرتبۀ اجرای عدالت، معیار عدالت پس از کسب قدرت...

کرسی علمی- ترویجی “جایگاه معیار برابری در عدالت اجتماعی" توسط حلقه تخصصی عدالت و الگوی اسلامی پیشرفت مرکز مطالعات بینارشته‌ای پژوهشگاه برگزار شد.

کرسی ترویجی موضوع‌شناسی علوم انسانی و اقتضائات روش‌شناختی آن برگزار می‌گردد

کرسی آزاد اندیشی "موضوع‌شناسی علوم انسانی و اقتضائات روش‌شناختی آن" توسط گروه فلسفه علوم انسانی اسلامی مرکز مطالعات بینارشته‌ای پژوهشگاه برگزار شد

کرسی علمی جایگاه معیار برابری در عدالت اجتماعی برگزار می‌شود

کرسی علمی- ترویجی "جایگاه معیار برابری در عدالت اجتماعی”، توسط حلقه تخصصی عدالت و الگوی اسلامی پیشرفت مرکز مطالعات بینارشته‌ای پژوهشگاه برگزار می‌گردد.

کرسی علمی- ترویجی نگاهی به انواع عدالت طبیعی برگزار می‌شود

کرسی علمی- ترویجی "نگاهی به انواع عدالت طبیعی”، توسط گروه حلقه تخصصی عدالت و الگوی اسلامی پیشرفت پژوهشگاه برگزار می‌گردد.

عشاقی: گام‌های پسین در فلسفه برین به اصول کلی فلسفه‌ نوین...

کرسی علمی- ترویجی “گام‌های پسین در فلسفه برین” صبح امروز چهارشنبه 19 دی ماه توسط گروه فلسفه پژوهشکده حکمت و دین‌پژوهی پژوهشگاه با همکاری دانشگاه ادیان و مذاهب برگزار شد.

محبوب ترین

داغ ترین خبر