برچسب: حسین رمضانی

کرونا و آینده‌نگری تعاملات تمدنی غرب، شرق و اسلام

از منظر مارکس، پاسخ به این پرسش را باید با توجه به هویت و بنیادهای اندیشه‌ای و اخلاقیِ تمدن غربی و نظام سرمایه‌داری به‌مثابه ماهیت و صورتبندی تمدنی دوران مدرن فهم نمود.

کرسی علمی واقع به مثابه حد ذات شی‌ء

کرسی علمی ترویجی:  «واقع به مثابه حد ذات شی‌ء» برگزار کننده: گروه فلسفه پژوهشگاه ارائه‌دهنده: استاد محمدعلی اردستانی ناقدان: حجج اسلام آقایان دکتر امیر دیوانی و دکتر مسعود اسماعیلی دبیرعلمی: دکتر حسین...

واقع به مثابه حد ذات شی‌ء

کرسی علمی ترویجی «واقع به مثابه حد ذات شی‌ء» توسط گروه فلسفه پژوهشگاه، روز یک شنبه ۲۴ آذر ماه جاری با حضور صاحبنظران این حوزه برگزار شد.

واقع به مثابه حد ذات شی‌ء

کرسی علمی ترویجی «واقع به مثابه حد ذات شی‌ء» توسط گروه فلسفه پژوهشگاه، روز یک شنبه ۲۴ آذر ماه جاری با حضور صاحبنظران این حوزه برگزار شد.

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی سنگر مبارزه با شبهه ها و...

به گزارش اداره روابط عمومی و اطلاع رسانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، نشست تخصصی پژوهش و سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و نمایشگاه...

یادداشت هفته

نشست‌های علمی