برچسب: حسین رمضانی

کرسی علمی واقع به مثابه حد ذات شی‌ء

کرسی علمی ترویجی:  «واقع به مثابه حد ذات شی‌ء» برگزار کننده: گروه فلسفه پژوهشگاه ارائه‌دهنده: استاد محمدعلی اردستانی ناقدان: حجج اسلام آقایان دکتر امیر دیوانی و دکتر مسعود اسماعیلی دبیرعلمی: دکتر حسین...

واقع به مثابه حد ذات شی‌ء

کرسی علمی ترویجی «واقع به مثابه حد ذات شی‌ء» توسط گروه فلسفه پژوهشگاه، روز یک شنبه ۲۴ آذر ماه جاری با حضور صاحبنظران این حوزه برگزار شد.

واقع به مثابه حد ذات شی‌ء

کرسی علمی ترویجی «واقع به مثابه حد ذات شی‌ء» توسط گروه فلسفه پژوهشگاه، روز یک شنبه ۲۴ آذر ماه جاری با حضور صاحبنظران این حوزه برگزار شد.

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی سنگر مبارزه با شبهه ها و...

به گزارش اداره روابط عمومی و اطلاع رسانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، نشست تخصصی پژوهش و سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و نمایشگاه...

پژوهش و سند الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت

نشست علمی "پژوهش و سند الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت" توسط پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار می‌شود.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی