برچسب: حسین بابایی ‌مجرد

تبیین و طراحی الگوی مدیریت جهادی

کرسی علمی ترویجی "تبیین و طراحی الگوی مدیریت جهادی"، چهارشنبه ۲۵ دی ماه ۹۸ به همت گروه مدیریت اسلامی پژوهشگاه و با همکاری انجمن مدیریت اسلامی حوزه علمیه در پژوهشگاه دفتر قم برگزار شد.

تبیین و طراحی الگوی مدیریت جهادی

کرسی علمی- ترویجی “تبیین و طراحی الگوی مدیریت جهادی” توسط گروه مدیریت اسلامی پژوهشگاه با همکاری انجمن علمی مدیریت اسلامی حوزه علمیه برگزار می‌شود.

چشم‌ها را باید شست ـ جور دیگر باید دید؛ مدیریت جهادی...

حسین بابایی مجرد عضو هیات علمی گروه مدیریت اسلامی پژوهشکده نظام‌های اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در جدیدترین یادداشت خود نگاهی به مدیریت جهادی در چشم‌اندازی دیگر داشته است.

نظام سازی از منظر شهید صدر

دکتر حسین بابایی مجرد عضو هیات علمی گروه مدیریت اسلامی پژوهشگاه در جدیدترین یادداشت خود به بررسی نظام سازی از منظر شهید صدر پرداخته است

تحقّق مقاومت فرهنگی از طریق شناسایی عناصر فرهنگی ثبات‌زا

به همت گروه فرهنگ‌پژوهی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، نشست علمی «مقاومت فرهنگی، معنا، امکان و راهبرد‌ها» در تهران برگزار شد.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی