برچسب: حسین بابایی ‌مجرد

حسین بابایی مجرد

استادیار گروه مدیریت اسلامی پژوهشکده نظام‌های اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی   حوزه تمحض:‌ مدیریت اسلامی دریافت رزومه: CV Babaei پست الکترونیکی: h.babaee64@gmail.com   مشاغل فعلي: 1. عضو هيئت علمي...

همراستاسازی اراده کارکنان با اهداف، مقوم بنیان‌های هر سازمان است

کرسی علمی ترویجی «بررسی تطبیقی عمل ارادی در چهار رویکرد عاملیت‌گرایی، ساختارگرایی، تلفیق و ترکیب؛ پیش‌درآمدی بر طرح نظریه سازمان نوین» توسط گروه مدیریت اسلامی برگزار شد.

کرسی بررسی تطبیقی عمل ارادی در چهار رویکرد برگزار می‌شود

کرسی علمی ترویجی با عنوان «بررسی تطبیقی عمل ارادی در چهار رویکرد عاملیت‌گرایی، ساختارگرایی، تلفیق و ترکیب؛ پیش‌درآمدی بر طرح نظریه سازمان نوین » برگزار می‌شود

بابایی مجرد مطرح کرد: فلسفه جدایی علوم انسانی از صنعت

حسین بابایی مجرد عضو هیأت علمی گروه مدیریت اسلامی پژوهشگاه پیرامون ارتباط میان علوم انسانی و صنعت به گفتگو پرداخت.

تقویت حوزه عمومی؛ گامی مؤثر به سوی توفیق فرایند اسلامی‌سازی علوم...

به گزارش اداره روابط عمومی و اطلاع رسانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، طرح تدوین استانداردهای پژوهش در علوم انسانی، از جمله طرح‌های کلانی...

یادداشت هفته

نشست‌های علمی