برچسب: حسین احمدی

همایش نیم‌روزه هفته دوم تمدن نوین اسلامی برگزار می‌شود

به همت گروه تاریخ و تمدن پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی همایش نیم‌روزه هفته دوم تمدن نوین اسلامی روز سه‌شنبه 3 اسفند ماه جاری در ساختمان مرکزی این پژوهشگاه برگزار می‌گردد.

کرسی ترویجی تاریخ فرهنگی؛ معرفت‌شناسی و روش‌شناسی

گروه تاریخ و تمدن پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، کرسی ترویجی تاریخ فرهنگی؛ معرفت‌شناسی و روش‌شناسی" را روز چهارشنبه مورخ 1 دی‌ماه جاری برگزار می‌نماید."

یادداشت هفته

نشست‌های علمی