برچسب: حاج شیخ محمد واعظ‌زاده خراسانی

آیت‌الله رشاد ارتحال آیت‌الله حاج شیخ محمد واعظ‌زاده خراسانی(تاب ثراه)...

آیت الله رشاد: آیت‌الله حاج شیخ محمد واعظ‌زاده خراساني(قدّس سرّه)، عمر بلند خویش را با پشتکار مثال‌زدني به مطالعه و تألیف در کتاب الهي و سنت و سیره‌ی نبوي و ولوي، و تربیت دانشجویان و جوانان این مرز و بوم مصروف داشت.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی